АРХИТЕКТОНСКЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЈЕЛЕНЕ АТАНАСИЈЕВИЋ

„Архитектонске композиције“ – назив је изложбе радова архитекте доктора ЈЕЛЕНЕ АТАНАСИЈЕВИЋ, доцента на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, на предмету Пројектовање облика. Изводи наставу и на докторским студијама Факултета примењених уметности у Београду. Атанасијевићева је дипломирала, магистрирала и докторирала на Архитектонском факултету у Београду.
Изложене архитектонске композиције избор су из вишегодишњег рада Јелене Атанасијевић, са акцентом на ентеријере пословних објеката.

Текст за каталог изложбе написао је ДРАГАН ПЕШИЋ, редован професор на Одсеку за примењену и ликовну уметност Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу:

- Архитектонске композиције Јелене Атанасијевић представљају избор из ауторки ног вишегодишњег стваралачког рада у области архитектонског пројектовања са акцентом на ентеријере пословних објеката. Избор је сачињен тако да представи разноликост ауторкиног интересовања, свестраност стваралаштва и успешност у комбиновању различитих методологија и стилова. Изложени архитектонски пројекти одлично представљају основне вредности њеног рада: успешно коришћење разноликих геометријских композиција у пројектовању и јасно дефинисање архитектонских елемената. У основи сваког изложеног пројекта огледају се основни постулати опуса Јелене Атанасијевић – естетска анализа и дубинско проучавање ликовних и композиционих начела стварања. Познавање теорије пропорција и компоновања евидентно је како на обрадама и детаљима ентеријера, тако и на свим подсистемима склопа и ентеријера.

Препознатљива ликовност ауторкиног архитектонског израза изложене пројекте претвара у уметничке минијатуре и тако на најбољи начин интегрише практичне аспекте пројектованог животног и радног простора са исконском људском потребом да живи и ради у складу са собом и природом - наводи проф. Драган Пешић.

Share Button

No Comments Yet.

Leave a comment