“БЕЗ НАСЛОВА – РЕЧ РАТ” – Милорад Младеновић

Мр Милорад Младеновић, визуелни уметник и архитекта, ванредни професор на Архитектонском факултету у Београду, гостовао је 17. октобра у Културном центру "Рибница". Он је реализовао интервенцију у простору галерије у Рибници, под називом "Без назива - реч рат".

Средином деведесетих уметник је започео серију сличних интервенција и/или манипулација архитектуром галерије СКЦ у Београду радећи до данас на проблемима контекста уметничког рада, статуса текста у уметности у различитим контекстима, као и проблемима визуелних комуникација.
Инсталација Без назива / реч РАТ један је од облика манипулације архитектонским обликом места излагања са дословном језичком поруком која проширује интервенцију у друштвени простор. Презентацијом на лицу места ће бити наговештене методологије које Младеновић користи у визуелним уметностима и архитектури како би створио услове за комуникацију о непосредном амбијенту који је створио користећи превасходно материјал затечен у простору излагања.

Милорад Младеновић (1966) рођен је у Београду. Дипломирао је и магистрирао на ФЛУ у Београду и дипломирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на коме ради, сада у звању ванредног професора, од 1995. године. Активно се бави визуелним уметностима и архитектуром. Излагао на великом броју изложби из ових области у земљи и иностранству. Више пута је награђиван за свој рад.

Добитник је три награде на Октобарским салонима у Београду (2000., 2003 и 2014. године), Главне награде Меморијала Надежде Петровић у Чачку (2000.) и већег броја награда из области визуелних уметности и архитектуре. Излагао је своје радове, између осталог, у бечкој Сецесији (2004.), у МСУ Београд (2005. и 2012.), као и на 10. Венецијанском бијеналу архитектуре (2006.). Повремено објављује текстове из области визуелних уметности и архитектуре.

Share Button

No Comments Yet.

Leave a comment