ВИШЕЗНАЧЕЊСКИ ФИЗИЧКО – ДУХОВНИ КОМПЛЕКС САВРЕМЕНЕ СЛИКЕ - Културни центар "Рибница" Краљево

ВИШЕЗНАЧЕЊСКИ ФИЗИЧКО – ДУХОВНИ КОМПЛЕКС САВРЕМЕНЕ СЛИКЕ

У Галерији Културног центра у Рибници отворена је изложба слика краљевачког уметника Миладина Отовића.
„Студије о разматрању сликарства и саме слике привлаче пажњу савремених истраживача. Циљ овог уметничког пројекта је представљање вишезначности физичко – духовног комплекса слике разматраног у оквиру савремене рецентне ликовне сцене.
Обједињавањем одговарајућих примера и њихових анализа, слика ће бити контекстуализована и актуелизована. Како ова тема није засебно проблематизована, пројекат ће допринети уметности, њеном извесном дефинисању, а како се сама уметност непрекидно редефинише и њен предмет изучавања се контиунирано усложњава.“ (М. Отовић) Миладин Отовић је рођен 1972. године у Краљеву. Средњу уметничку школу „Ђорђе Крстић“ завршио је у Нишу, а затим Факултет ликовних уметности у Београду, одсек сликарство. Магистрирао је на истом факултету 2002. године код професора Велизара Крстића са тезом „Монументалност између Натурализма и Надреализма“. Сада je на завршној години Докторских студија на Факултету за уметност и дизајн у Београду. Члан је УЛУС-а, СУЛУЈ-а, УЛУК-а „Владислав Маржик“ и УЛУПУДС-а.
Изложба ће бити отворена до 7. новембра.

Share Button

No Comments Yet.

Leave a comment