ДР ЗОРАН НЕДЕЉКОВИЋ „ШАПТАЧ“- ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ПЕСАМА

Четвртак, 23. јун, 20 часова - Француска кућа

Поезија Зорана Недељковића саткана је од мреже симбола кроз коју се лирски субјект пробија тражећи излаз из непоетског и нехеројског окружења у коме се нашао. Као и свака друга значајна поезија и његова поезија се самосвесно и одлучно суочава с несавршеношћу света, с његовим дуализмом који доноси вечити сукоб, али и вечито кретање.

Др Зоран Недељковић је рођен 1964. године у Приштини. Објавио је једанаест књига песама. Магистарски рад "Лавиринт историје надчовека и последњег човека" објављен је у форми монографије 2009. године. Ради као професор на Универзитету у Косовској Митровици. "Шаптач" је књига песама која је изашла у издању краљевачког "Алфеус арта" 2015. године.

dr Zoran Nedeljkovic

Share Button

No Comments Yet.

Leave a comment