КОНКУРС ЗА ГОДИШЊУ ИЗЛОЖБУ ФОТОГРАФИЈА

Културни центар “Рибница” Краљево је од 2011. године организовао годишњу изложбу фотографија ФКК Краљево. Од ове године изложба ће бити регионалног карактера и на њој могу учествовати аутори са територије Рашког округа.
Изложба ће бити отворена од 3. до 16. фебруара 2016. године.

Фотографије за изложбу (највише две), максималног формата 50x35 могу се слати или донети на адресу Културни центар „Рибница“ Краљево, Излетничка бр. 2, 36103 Краљево, до 29. јануара 2016. године.

Фотографије треба опремити за излагање. Уз њих доставити и јасно написати легенду – назив (ако постоји), име и презиме аутора.

Право учешћа имају сви аутори са територије Рашког округа.

Организатор ће уз помоћ жирија одабрати фотографије за изложбу и доделити по једну прву, другу и трећу награду. (Награђени аутори стичу право организовања самосталних изложби у КЦ „Рибница“). Награђени радови ће бити депоновани у легат Културног центра.

Координатор годишње изложбе фотографија је Милорад Вујашанин–Цујо, одговорни уредник.
Контакт телефони: 064/ 82 07 287 и 036 201 464.

Share Button

No Comments Yet.

Leave a comment