НАЈМЛАЂИ „ЧУВАРИ ПРИРОДЕ“

Предмети, украси, цртежи, макете, све од рециклажног материјала направило је преко 600 ученика ОШ „Браћа Вилотијевић“ и 1200 ученика ОШ “IV краљевачки батаљон“. Изложби „Чувари природе“, која је отворена 16.03.2016. у холу Градске управе претходила су три месеца едукативне наставе о значају екологије и заштите животне средине. Најмлађи еколози прикупљали су рециклажни материјал, а новац добијен откупом уплаћен је школама.
„Циљ овог пројекта који је реализовао Културни центар „Рибница“ Краљево у сарадњи са Националном службом за запошљавање је стварање свести код младих људи о значају екологије и културе живљења“ рекла је директорка Културног центра „Рибница“ Краљево Елизабета Тодоровић.

« 1 of 2 »
Share Button

No Comments Yet.

Leave a comment