ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА МИЛЕНЕ БАКМАЗ - Културни центар "Рибница" Краљево

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА МИЛЕНЕ БАКМАЗ

У Галерији Културног центра отворена је изложба „Дијалог“ уметнице Милене Бакмаз. За Милену Бакмаз језик као основно средство комуникације међу људима у исти мах је једна од кључних компоненти њиховог идентитета, али језик може да се схвати и као значајно средство којим се наглашавају конфликти произашли из неразумевања и неприхватања разлика међу људима и скупинама људи, а то доводи до оспоравања важних потреба за узајамним признањем, за сигурним животом, за самосвојношћу културних идентитета и за његовим социјалним прихватањем. Оспоравање ових момената може бити узрок дуготрајних друштвених сукоба, сегрегације и дискриминације.
Милена Бакмаз конфликте посматра са социолошког, политичког, лингвистичког и уметничког аспекта и наглашава их тако што користи дела других аутора, деформишући их до момента у коме посматрач преиспитује свој идентитет кроз поступак у којем се постављају питања и траже одговори. На тај начин се започиње комуникација у којој се отвара перспектива узајамног разумевања, што се показује као можда једини пут за решавање нагомиланих конфликата у људском животу. Изложба је базирана на темама идентитета, припадности, комуникације и њиховим узајамним дејствима и нераскидивој вези, која је неопходна за уочавање универзалних вредности као полазне тачке у сваком међуљудском односу.
Изложене радове можете погледати до 21. новембра.

Share Button

No Comments Yet.

Leave a comment