“Са друге стране огледала” – МИЛЕНА МИЛОСАВЉЕВИЋ

У галерији Културног центра "Рибница" 12. марта је гостовала ликовна уметница Милена Милосављевић. Њени радови у оквиру изложбе "ДРУГА СТРАНА ОГЛЕДАЛА" били су изложени у овој галерији од 4. марта 2015.године.

"Гомиле су увек биле посебно интересантна област за посматраче и ствараоце који масу публику са друге стране позоришне бине посматрају као феномен тј. један организам који цини скуп свих разнородних деловања у оквиру једне групе. Та група, обицно бива изманипулисана неким спољним фактором, те тако изазвана делује у групи испољавајуци све најинфантилније људске емоције, које углавном не укљуцују никакво интелектуално деловање. Овај сирови материјал, који цини сама маса, којом је у том тренутку веома лако управљати представља кљуцну тацку мог интересовања по питању односа народних маса и појединца. Како се тај појединац или фактор, налази са друге стране коју моземо назрети само у оцима публике, отуда и назив "Са друге стране огледала".

Share Button

No Comments Yet.

Leave a comment