Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА - потребна бинска опрема и озвучење за Културни центар „Рибница“ Краљево

pdflogo  ЈАВНИ ПОЗИВ

pdflogo КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Објављено 20.9.2017.

pdflogoОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

pdflogo ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Објављено 22.9.2017.

pdflogo ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Објављено 4.10.2017.

_______________________________________________________

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

pdflogo  ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА - услуга изнајмљивања бине, бинске опреме, расвете и озвучења за манифестације које спроводи Културни центар „Рибница“ Краљево у 2017. години.

pdflogo  ЈАВНИ ПОЗИВ

MS_word_DOC_icon.svg  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Објављено 5.4.2017.

 

pdflogo ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Објављено 21.4.2017.

_______________________________________________________

ЈАВНA НАБАВКA  ДОБАРА - лож уље за 2017.г за потребе Културног центра "Рибница" Краљево 

pdflogo    ЈАВНИ ПОЗИВ  

pdflogo    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Објављено 17.2.2017.

pdflogo ОДЛУКА

Објављено 1.3.2017.

_______________________________________________________

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ „РИБНИЦА“ КРАЉЕВО

pdflogo  ПРАВИЛНИК


ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

pdflogo  ПЛАН

_______________________________________________________

pdflogo ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2016.    

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА - услуга изнајмљивања бине, бинске опреме, расвете и озвучења за манифестације које спроводи Културни центар „Рибница“ Краљево у 2016. години.

pdflogo ЈАВНИ ПОЗИВ

pdflogo КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Објављено 18.3.2016.

pdflogo  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Објављено 29.3.2016.

_______________________________________________________

ЈАВНA НАБАВКA  ДОБАРА - лож уље за 2016.г за потребе Културног центра "Рибница" Краљево 

 pdflogo       ЈАВНИ ПОЗИВ  

  pdflogo    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Објављено 12.2.2016.

pdflogo  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Објављено 23.2.2016.

Share Button