Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА АНГАЖОВАЊА ИЗВОЂАЧА ЗА МЕЂУНАРОДНИ ЏЕЗ
ФЕСТИВАЛ „ЏЕЗИБАР“

pdflogo ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Објављено 13.9.2018.

pdflogo ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

pdflogo КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Објављено 27.8.2018.

 

pdflogoОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Објављено 29.8.2018.


_______________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА АНГАЖОВАЊA ИЗВОЂАЧА ЗА ФЕСТИВАЛ СТРИТ АРТ

pdflogo ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Објављено 20.8.2018.

pdflogo ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

pdflogo КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Објављено 1.8.2018.

pdflogoОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Објављено 3.8.2018.
_______________________________________________________

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 3 ЗА 2018. ГОДИНУ

pdflogo  ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Објављено 10.7.2018.
_______________________________________________________

 

ЈАВНА НАБАВКА АНГАЖОВАЊA ИЗВОЂАЧА ЗА ФЕСТИВАЛ УМЕТНОСТИ "МАГЛИЧ"

pdflogo ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
pdflogoКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Објављено 16.5.2018.

pdflogoОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Објављено 18.5.2018.

pdflogo ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Објављено 4.6.2018.

_______________________________________________________

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2 ЗА 2018. ГОДИНУ

pdflogo  ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ


_______________________________________________________
ЈАВНА НАБАВКА АНГАЖОВАЊА ИЗВОЂАЧА ЖЕЉКА ВАСИЋА

28.4.2018.

pdflogo ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
pdflogoКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Објављено 17.4.2018.

pdflogo ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Објављено 19.4.2018.

pdflogo ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Објављено 4.5.2018.
_______________________________________________________

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

pdflogo  ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
_______________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА 2018 - ЛОЖ УЉЕ

pdflogo ЈАВНИ ПОЗИВ

pdflogo КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Објављено 21.2.2018.

pdflogo ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Објављено 7.3.2018.
_______________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА - потребна бинска опрема и озвучење за Културни центар „Рибница“ Краљево

pdflogo  ЈАВНИ ПОЗИВ

pdflogo КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Објављено 20.9.2017.

pdflogoОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

pdflogo ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Објављено 22.9.2017.

pdflogo ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Објављено 4.10.2017.

_______________________________________________________

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

pdflogo  ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

_______________________________________________________

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА - услуга изнајмљивања бине, бинске опреме, расвете и озвучења за манифестације које спроводи Културни центар „Рибница“ Краљево у 2017. години.

pdflogo  ЈАВНИ ПОЗИВ

MS_word_DOC_icon.svg  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Објављено 5.4.2017.

pdflogo ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Објављено 21.4.2017.

_______________________________________________________

ЈАВНA НАБАВКA  ДОБАРА - лож уље за 2017.г за потребе Културног центра "Рибница" Краљево 

pdflogo    ЈАВНИ ПОЗИВ  

pdflogo    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Објављено 17.2.2017.

pdflogo ОДЛУКА

Објављено 1.3.2017.

_______________________________________________________

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ „РИБНИЦА“ КРАЉЕВО

pdflogo  ПРАВИЛНИК


ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

pdflogo  ПЛАН

_______________________________________________________

pdflogo ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2016.    

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА - услуга изнајмљивања бине, бинске опреме, расвете и озвучења за манифестације које спроводи Културни центар „Рибница“ Краљево у 2016. години.

pdflogo ЈАВНИ ПОЗИВ

pdflogo КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Објављено 18.3.2016.

pdflogo  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Објављено 29.3.2016.

_______________________________________________________

ЈАВНA НАБАВКA  ДОБАРА - лож уље за 2016.г за потребе Културног центра "Рибница" Краљево 

 pdflogo       ЈАВНИ ПОЗИВ  

  pdflogo    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Објављено 12.2.2016.

pdflogo  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Објављено 23.2.2016.

Share Button