ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „ПЛАНЕТЕ – ПУТОВАЊА“

У Културном центру у Рибници отворена је изложба мозаика „Планете – путовања“ уметница Ружице Бајић Синкевић и  Вере Виријевић Митровић.

Ружица Бајић Синкевић на овој изложби представља радове из циклуса Хармонија сфера. Она проналази инспирацију за мозаичке инсталације сферног облика у древном филозофском концепту својственом питагорејцима, хармонија сфера. Медијум мозаика уметница изводи из дводимензионалног и претаче у тродимензионални простор, сагледавајући мозаичке објекте као ликовне целине. Она транспонује визуелну игру  боја, форми и сенки, гигантских планетарних површина у свима доступан и приступачан формат. На овај начин се несагледива површина планете пројектује на интимни амбијент где комплексни потенцијал природе и њених форми артикулише апстрактне микроравни интерсубјективних дијалога. Способност Ружице да свој интимни свет транслоцира на духовни ниво и надасве индивидуални израз, чини њено дело изузетним и оригиналним.

Вера Виријевић Митровић представља радове из циклуса Простори. То су декоративни, колористички живи мозаици малог формата, који више асоцијативно него ликовно наглашавају мисаоно и духовно путовање индивидуе кроз наслеђе медитеранске културне баштине. Ненаметљива и разбарушена игра фуга и рустично сечених тесера које се нижу у поновљеним вертикалним и хоризонталним редовима разбијају уједначеност геометријских поља међусобно оивичених јаким колористичким односима.

Мисаона, духовна енергија сажета у самом камену, пасти или злату, збијеност форме мозаика, сконцентрисан рад, заједничка је водиља за обе ауторке, што доводи до усаглашености две мозаичарске поетике. Њихова синергија делује и буди живу коресподенцију са посматрачем, изазива утисак заокружености, целине, размене, ликовног разговора.

Марија Михајловић Шипли

Share Button

No Comments Yet.

Leave a comment