ПГ „РИБНИЦА“ НАСТУПА У ПАДЕЖУ

Певачка група „Рибница“ наступа 1. септембра на манифестацији „Падешки кладенац“ у Падежу код Крушевца.
Група ће се представити песмама „Лепо пева за гором девојка“ и „Ибар ваља дрвље и камење“.

Share Button

No Comments Yet.

Leave a comment