Друштвена одговорност

ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Као градска установа културе, Културни центар „Рибница“ Краљево кроз своје редовне активности посвећује велику пажњу друштвено корисном и одговорном понашању, које унапређује етичке вредности у друштвеној заједници. Културни центар „Рибница“ Краљево добру праксу негује кроз следеће видове друштвене одговорности:

  1. Транспарентно пословање у свим сегментима.
  2. Отворен и коректан однос са сарадницима: државним и градским институцијама, установама, удружењима и појединцима, волонтерима и уметницима који стварају програме.
  3. Сарадњом са бројним невладиним организацијама и удружењима, Културни центар стимулише цивилно друштво. Младе људе као волонтере укључује у организацију појединих манифестација, чиме се они оспособљавају да у будућности и сами буду организатори.
  4. У складу са материјалним и људским ресурсима којима располаже, Културни центар организује културне и уметничке догађаје провереног квалитета, не подлежући кичу и шунду.
  5. Приређује гостовања уметника из Србије и иностранства, али и редовно организује наступе уметника који стварају у Краљеву, или су потекли из овог града.
  6. Програми су бесплатни за публику и тиме је омогућена велика доступност културних садржаја свим грађанима. Највећи део средстава обезбеђује локална самоуправа, а Културни центар захваљујући квалитетним пројектима, додатна средства обезбеђује на конкурсима министарстава, банака, страних амбасада и привредних друштава.
  7. Задовољава интересовања и потребе свих генерација, од најмлађих, за које организује „Кутак за децу“, до старијих, који су активни у Изворној певачкој групи. Више десетина Краљевчана средње генерације активно је у градском хору „Црвчанин“. И фестивали „Маглич“, „JazzIbar“ и „Street Art“, као и Смотра народног стваралаштва, конципирани су тако да задовоље широк спектар интересовања.
  8. Приређује програме са реномираним уметницима, али даје простор и неафирмисаним, млађим ствараоцима. Организује ликовне конкурсе младих и деце, као и конкурсе за најбољи кратки филм, стрип и карикатуру и фотографију. Такође, издавачка делатност се реализује кроз штампање драмских дела младих домаћих аутора.
  9. Стимулише омладину на друштвену одговорност и ангажован однос према природном и социјалном окружењу.
  10. Захваљујући савременим технологијама, Културни центар одржава редовну и непосредну комуникацију са публиком, која тако има и могућност да утиче на програмске садржаје.
Share Button