Изборник Затворити

КОНКУРС ЗА ГОДИШЊУ ИЗЛОЖБУ РАДОВА МЛАДИХ ЛИКОВНИХ СТВАРАЛАЦА

Културни центар „Рибница” Краљево расписује конкурс за Годишњу изложбу радова младих ликовних стваралаца из области савремене ликовне уметности, дизајна и примењене уметности.

Конкурс је отворен од  1. до 30. новембра 2022. године.

Право учешћа на конкурсу имају  аутори од 15 до 30 година старости са територије целе Србије.

Материјал  за Конкурс  треба да садржи:

– податке о аутору (име и презиме, адреса, мејл и контакт телефон),

– професионалну биографију (текст дужине до 1000 карактера),

– до пет јасно именованих  колор фотографија (300 дпи) радова који се предлажу за изложбу, са назначеном димензијом, техником и годином настанка.

Конкурсни материјал се доставља уз наслов „Годишња изложба младих + име и презиме“ искључиво на мејл programi@kcribnica.rs

*Пријаву и фотографије слати у оквиру једног мејла.

Радови који буду изабрани за Годишњу изложбу, о чему ће аутори бити благовремено обавештени, достављају се на адресу Културни центар „Рибница“ Краљево, Излетничка бр. 2, 36103 Краљево, лично или путем поште, до  9. децембра 2022. Радови треба да буду опремљени за излагање.

Непотпун конкурсни материјал неће бити разматран.

Уколико рад буде одабран за поставку, материјал послат на Конкурс биће коришћен за израду штампаног материјала, електронских решења за промоцију и за медијске најаве изложбе. Слањем траженог материјала на Конкурс, аутор пристаје на овакву употребу послатих података и фотографија. Културни центар не одговара за тачност података и власништво над ауторским правима из материјала приспелог на Конкурс.

Галерија уступа изложбени простор, обезбеђује каталог, поставку, пратећи програм отварања изложбе и медијску промоцију. Сви детаљи реализације изложбе биће накнадно договорени. Аутор награђеног рада стиче право на организовање самосталне изложбе током 2023. године у галерији Културног центра „Рибница“ Краљево.

Организатор ће уз помоћ стручног Савета галерије одабрати победника Конкурса, као и радове за изложбу.

Годишња изложба радова младих ликовних стваралаца одржаће се 14. децембра 2022.

За додатне информација о Конкурсу позвати координатора изложбе Ану Ивановић на број телефона 064 820 72 89.