Изборник Затворити

 Културни центар -Рибница- Краљево

Француска кућа, Цара Душана 39 бр. тел : 036/375-757,511-0757

Излетничка 2, 36103 Краљево, 036/379-757

Градска књижара, Омладинска 59, 036/336-117

36000 Краљево  Србија

е- пошта :

Директор  direktor@kcribnica.rs

Рачуноводство   racunovodstvo@kcribnica.rs

Правна служба   pravna@kcribnica.rs

Програми     programi@kcribnica.rs

Библиотека   biblioteka@kcribnica.rs

Градска књижара   knjizara@kcribnica.rs 

Пројекти projekti@kcribnica.rs

 

веб сајт : www.kcribnica.rs