Изборник Затворити

Културни центар -Рибница- Краљево

Француска кућа, Цара Душана 39,
тел: 036/375-757,511-0757

Излетничка 2, 36103 Краљево,
тел: 036/379-757

Градска књижара, Омладинска 59,
тел : 036/336-117

36000 Краљево
Република Србија

E- пошта

Директор
direktor@kcribnica.rs

Рачуноводство
racunovodstvo@kcribnica.rs

Правна служба
pravna@kcribnica.rs

Програми
programi@kcribnica.rs

Библиотека
biblioteka@kcribnica.rs

Градска књижара
knjizara@kcribnica.rs 

Пројекти
projekti@kcribnica.rs

веб сајт : www.kcribnica.rs


Омладинска, Краљево, Централна Србија, Србија

Француска кућа,Краљево, Цара Душана бб, Србија

Излетничка бр. 2, Краљево 36103, Србија