Изборник Затворити

ЛИКОВНИ КОНКУРС ПОВОДОМ САВИНДАНА

Културни центар „Рибница” Краљево, поводом Савиндана, расписује Ликовни конкурс „Свети Сава у мојим очима” за ученике основних школа на територији Рашког округа.
Конкурс је отворен од 19. до 30. децембра 2022. године.

Услови конкурса:
• На конкурсу могу да учествују ученици од I до VIII разреда,
• Радови морају бити самостална дечја остварења,
• Сваки учитељ/наставник има право да конкурише са максимално 5 дечјих радова,
• На полеђини сваког рада треба обавезно залепити картицу са подацима
————————————————————————————————————
Име и презиме детета:___________________________
Разред/ узраст:__________________________________
Назив теме:____________________________________
Назив школе:___________________________________
Место и адреса школе:___________________________
Име и презиме учитеља/наставника:____________________
Контакт телефон:________________________________
Адреса електронске поште:_______________________

• Ликовне радове слати на адресу: Културни центар „Рибница” Краљево, Излетничка 2, 36103 Краљево, најкасније до 30. децембра 2022. године.
• Чланови жирија биће ликовни уметници, историчари уметности и ликовни педагози.
• Најуспешнији радови биће изложени и штампани у Каталогу који се уручује ученицима и наставницима уз награде.
• Приспели радови се не враћају и постају својина организатора, који задржава право да радове користи и за друге непрофитабилне сврхе (изложбе, репродуковање, штампање) без надокнаде и сагласности аутора.
Обавештење о резултатима Конкурса и информације о свечаном отварању изложбе биће објављени 16. јануара 2023. године на сајту организатора Конкурса www.kcribnica.rs као и на званичној Фејсбук страници https://www.facebook.com/Kulturni-Centar-Ribnica-Kraljevo-741653075916383
Организатори Конкурса додељују:
1. Четири награде за најуспешније радове по категоријама: I и II разред, III и IV разред,
V и VI разред, VII и VIII разред.
2. До две похвалнице у свакој категорији за успешне радове.
3.Учитељима/наставницима награђених ученика се додељују похвалнице, а учитељу/наставнику који пошаље најбољу колекцију ученичких радова се додељује симболична награда.
За додатне информације о Конкурсу можете контактирати координаторку Ану Ивановић на број телефона 064 820 72 89 или путем мејла programi@kcribnica.rs