Изборник Затворити

ПРВО ВЕЧЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛА „ЏЕЗИБАР“ 2023.

Вече обојено нотама душе

Они који се нису плашили кише, у среду, 28. јуна, били су у прилици да у дворишту Француске куће уживају у наступу Dusha Connection бенда из Аустрије, који је отворио 13. Џезибар.

Двориште Француске куће још једном је оправдало епитет најбољег неформалног концертног простора у граду. Киша која је цео дан претила да упропасти уложени труд организатора и извођача, на крају је дозволила да планирани концерти буду и изведени.

Аустријски бенд Dusha Connection отворио је овогодишњи „Џезибар“. Eсад Халиловић (бубањ), Урс Хагер (клавир) и Клеменс Рофнер ( бас)   су првим нотама оправдали реч „душа” у називу бенда. Публика је лако препознала балканске мотиве у композицијама, за које spiritus movens бенда, Есад Халиловић  по рођењу Земунац, каже да су оно од чега је саткана његова душа. Као и већина музичара чије је опредељење џез, каријеру је почео изводећи стандарде, а онда се на наговор супруге, окренуо ономе од чега је саткан.  Након објављивања албума „Мерак“, уследили су позиви за наступе по целом свету. Dusha Connectin je, захваљујућу „Мераку“, бенд који је завредео позиве за наступе на фестивалима од Бразила до Кине. Њихово искуство каже да публика свуда разуме универзални језик музике. Краљевачка публика је само потврдила да је лако направити праву конекцију са душом уз помоћ ушију.

PRVO VEČE INTERNACIONALNOG DžEZ FESTIVALA „DžEZIBAR“ 2023.

Veče obojeno notama duše

Oni koji se nisu plašili kiše, u sredu, 28. juna, bili su u prilici da u dvorištu Francuske kuće uživaju u nastupu Dusha Connection benda iz Austrije, koji je otvorio 13. Džezibar.

Dvorište Francuske kuće još jednom je opravdalo epitet najboljeg neformalnog koncertnog prostora u gradu. Kiša koja je ceo dan pretila da upropasti uloženi trud organizatora i izvođača, na kraju je dozvolila da planirani koncerti budu i izvedeni.

Austrijski bend Dusha Connection otvorio je ovogodišnji „Džezibar“. Esad Halilović (bubanj), Urs Hager (klavir) i Klemens Rofner ( bas)   su prvim notama opravdali reč „duša” u nazivu benda. Publika je lako prepoznala balkanske motive u kompozicijama, za koje spiritus movens benda, Esad Halilović  po rođenju Zemunac, kaže da su ono od čega je satkana njegova duša. Kao i većina muzičara čije je opredeljenje džez, karijeru je počeo izvodeći standarde, a onda se na nagovor supruge, okrenuo onome od čega je satkan.  Nakon objavljivanja albuma „Merak“, usledili su pozivi za nastupe po celom svetu. Dusha Connectin je, zahvaljujuću „Meraku“, bend koji je zavredeo pozive za nastupe na festivalima od Brazila do Kine. Njihovo iskustvo kaže da publika svuda razume univerzalni jezik muzike. Kraljevačka publika je samo potvrdila da je lako napraviti pravu konekciju sa dušom uz pomoć ušiju.