Изборник Затворити

ЛИТЕРАРНИ И ЛИКОВНИ КОНКУРС

Културни центар „Рибница“ Краљево и Друштво за српски језик и књижевност Краљево расписују литерарни и ликовни конкурс поводом обележавања 14. октобра, Дана сећања на трагичне догађаје у Краљеву октобра 1941. године. Тема конкурса је Замислимо људе под Грдичком косом, / С јединим животом, украј свога града.
Реч је о стиховима из песме „Стрељање у Краљеву“, песника и књижевника Драгана Хамовића, из књиге Присутни грађани, која је објављена 2021. године у издању Народне библиотеке Стефан Првовенчани Краљево.
Конкурси су намењени ученицима основних и средњих школа на територији Рашког округа.
Прозне или поетске радове (до једне куцане стране А4, фонт 12, проред 1,5) штампати у три примерка и потписати (име и презиме ученика, број телефона, разред, име и презиме наставника, назив школе). Свака школа може да пошаље највише пет радова. Сви радови морају бити лекторисани.
Ликовни радови могу бити у форми слике, цртежа, илустрације, колажа (оловка, темпера, гваш, акварел, туш, комбинована техника, графика), димензија блока број 5. Свака школа може да пошаље највише пет радова.
Радове послати или доставити на адресу: Културни центар „Рибница“ Краљево, Излетничка 2, 36 000 Краљево (за ликовни и литерарни конкурс) или на мејл Друштва за српски језик и књижевност Краљево: podruznicadrustvazasrpskijezik@gmail.com (само за литерарни конкурс).
Конкурс је отворен од 22. септембра до 6. октобра 2023. године.
О резултатима конкурса и о датуму уручења награда учесници ће бити благовремено обавештени.